Aleksander Dugin: Czego boi się światowa elita

Prawicowa i lewicowa bywa tylko kapitalistyczna elita, która przy pomocy prawicowo-lewicowych elementów zarządza narodami. Naród nie jest ani prawicowy ani lewicowy.

Aleksander Dugin: Czego boi się światowa elita czyli co się stało we Włoszech

.
https://www.youtube.com/watch?v=DUdF-pOTo9I

.
Dzień dobry, oglądacie państwo „Ekspertyzę Dugina”.  Porozmawiajmy o takim politycznym procesie jak zwycięstwo we Włoszech populistycznych partii. Jest to zdarzenie o znaczeniu fundamentalnym ponieważ pokazuje ono (zdarzenie) nie tylko jakiś odosobniony przypadek możliwości zjednoczenia prawych i lewych populistów we Włoszech, ale i rysuje nowy politologiczny obraz, który na naszych oczach wyłania się na Zachodzie.
.
Co mam na myśli? – W zachodnioeuropejskim społeczeństwie od czasu francuskiej rewolucji ustalił się podział na lewicę i prawicę. Bernard (Shaw), znany pisarz i myśliciel mówił, że lewicowa i prawicowa bywa tylko burżuazja, bo społeczeństwa nie są ani lewicowe ani prawicowe.
.
To że społeczeństwo z natury nie są ani lewe ani prawe, a tylko sztucznie politycznie podzielone, jakoś uchodziło uwadze i analiza politycznych procesów dotyczyła modelu: prawica-lewica, prawica przeciwko lewicy, lewica przeciwko prawicy. Prawica zwykle występuje jako nosiciel konserwatywnych wartości rodzinnych i religijnych, tradycyjnej moralności oraz patriotyzmu. Z drugiej strony prawica występuje za wolnym rynkiem, za ograniczeniem ingerencji państwa w ekonomikę.
.
Lewica opowiada się za postępem, rozwojem, odrzuceniem Kościoła, rezygnacją z tradycyjnej moralności, przebudową społeczeństwa. Jednocześnie występuje za socjalną sprawiedliwośćcią, za wzmocnieniem roli państwa w ekonomice poprzez mechanizmy fiskalne.
.
Dopóki społeczeństwo podzielone jest na lewych i prawych, cała polityka sprowadza się do tego, kto zwycięży – prawica czy lewica. Prawica w wypadku (wyborczego) sukcesu rozpocznie proces prywatyzacji, odrodzi idee partriotyzmu itp. Lewica zaś postąpi odwrotnie; otrzymując władzę dąży do kulturowej przebudowy społeczeństwa z legalizacjią zboczeń włącznie. Przy jednoczesnym dążeniu do zwiększenia społecznego dobrobytu.
.
Tak było, dopóki prawica z lewicą nie osiągnęły politycznego kompromisu, wskutek czego pojawiła się dominacja czystego liberalizmu. Liberalizm nie przedstawia ani prawicowego ani lewicowego modelu. On (liberalizm) bierze od prawicy ekonomikę, wolny rynek, kult prywatnej własności, niskie podatki, a od lewicy niechęć do Kościoła i postmodernistyczną kulturę.
.
Liberalne elity, które wykształciły się na Zachodzie w 80-tych i 90-tych latach, przestały być prawicowe i lewicowe. Realizują prawicową politykę ekonomiczną i lewicową politykę społeczną. I przyjmują tradycyjną prawicę jak de facto ekstremistów, faszystów, a zwolenników społecznej sprawiedliwości jako lewicowych ekstremistów, stalinistów itd.
.
Obecnie polityczny establishment składa się wyłącznie z prawicowych lub lewicowych LIBERAŁÓW, realizujących politykę „otwartych społeczeństw” Georga Sorosa, Hilary Clinton. Wszystkiego tego, co „prawicowy” Trump nazywał „błotem”. Owo „błoto” uosabia prowo-lewą ideologię światowych elit. Ono (błoto) przekształciło tradycyjnych konserwatystów w marginałów, brunatnych faszystów. Tradycyjną rodzinę z mamą i tatą, z pierwiastkiem żeńskim i męskim obecnie traktuje się jako element ideologii faszystowskiej.
.
To samo stało się z nosicielami idei sprawiedliwości społecznej. Błoto zmarginalizowało ich jako nosicieli stalinizmu, gułagów, komunizmu itp. Modne ostatnio porównywanie Hitlera i Stalina ma sugerować, że każdy wyraziście prawicowy czy lewicowy to niebezpieczny ekstremista, dla którego nie ma miejsca w liberalnym społeczeństwie.
.
Ponieważ liberalna elita zdążyła zdemonizować i zmarginalizować prawych i lewych, którzy pozostają poza jej kręgiem, runęła struktura tradycyjnych partii politycznych.
Prawicowi konformiści zaczęli się integrować z lewicą i odwrotnie. Klasycznym przykładem są amerykańscy trockiści czy francuski filozof Bernard Levy, którzy odwrócili się od idei społecznej sprawiedliwości i przyjęli liberalne zasady wolnego rynku tym samym integrując się z prawo-lewą elitą światową. I konsekwentnie: polityczna prawica i lewica, która nie wpisała się w światowy system, po prostu upadły. Nie mając ani pieniędzy ani trybuny, utraciły poparcie społeczeństw.
.
Ale społeczeństwa ze swym przywiązaniem do tradycyjnych wartości, idei sprawiedliwości zostały. Zostały również polityczne formy samoorganizacji z liderami, których zaczęto nazywać „populistami”. Tych, którzy stawiali na tradycyjne wartości nazwano prawicowymi populistami, a tych, którzy na idee sprawiedliwości socjalnej -populistami lewicowymi.
.
Dlaczego oni są „populistami”? – Dlatego, że nie wyznają ani lewicowych ani prawicowych dogmatów. Opierają się na tym, czego oczekują od nich ludzie i dlatego wygrywają. Na przykład prawicowi populiści uważają że niekończąca się emigracja jest zła, zaś liberałowie, że jest korzystna dla rozmywania europejskiej i muzułmańskiej tożsamości, stwarza nowe miejsca pracy, wzbogaca kulturowo (wedle liberałów), emigracja jest potrzebna kapitalizmowi i wspiera idee otwartych społeczeństw, wartości praw człowieka, dlatego emigracja powinna ciągle wzrastać, a obowiązki emigrantów maleć. Ta sytuacja nie podoba się ludziom, którzy przeciwko temu występują. To prawicowi populiści.
.
Z drugiej strony – monopole, korupcja, wzrost pogardy elit dla zwykłych ludzi w ekonomice zostają odrzucane z lewej strony. Ludzie nie chcą być pozostawieni samym sobie, chcą pewnego rodzaju paternalizmu panstwa.  Tacy ludzie nie mając wsparcia komunistów czy socjal-liberałów, bo ci zintegrowali się z globalnym liberalizmem, zostali „bezpańscy” i spontanicznie zaczęli tworzyć lewicowy populizm.
.
To właśnie zaszło we Włoszech. Prawicowi populiści (którzy wcześniej byli ligą północną) i lewicowi populiści wzięli większość głosów. Nie tylko pozostawili liberałów z „niczym”, ale jeszcze zdołali umówić się ze sobą i stworzyć wspólny rząd, który pracuje już pół roku, co na włoskie warunki nie jest już tak mało. Precedens jest wstrząsający, ponieważ pokazuje nową politykę, która już nie jest „prawi przeciw lewym” ale„prawicowi i lewicowi populiści przeciwko światowym prawicowo-lewicowym elitom”. 
.
Zjednoczenie włoskich prawicowych i lewicowych populistów być może ukazuje nam przyszłość Europy i przypuszczalną przyszłosć świata. Przykład pochwyciła niemiecka polityk Sara Wagenknecht, która odłączyła się od starych klasycznych struktur i stworzyła lewicowy populistyczny ruch. To tylko początek bardzo ważnego procesu. We Włoszech widzimy przyszłość dlatego, że samym prawicowycm populistom i samym lewicowym populistom nie wystarczy sił, aby zwyciężyć globalistów i liberałów. Żeby urzeczywistnić zwycięstwo, potrzeba zjednoczenia prawych i lewych populistów.
.
We Włoszech taki alians zaistniał, a to znaczy, że wstąpiliśmy w nową epokę, w której rzecz nie idzie o to, czy jesteś lewy czy prawy, ale o to, czy jesteś z narodem czy przeciwko niemu. Jesteś przeciwko planetarnej globalnej elicie czyli przeciwko narodowi czy z narodem. W takiej sytuacji programowy antyfaszyzm i antykomunizm należy odrzucić jako narzędzie globalnej elity, służące do rozdzielenia i poszczucia na siebie dwóch nurów, z których każdy jest dla owej elity wrogiem. Dopóki lewica programowo odrzuca alians z „faszystowską prawicą” i odwrotnie – póki prawica odrzuca sojusze z „komunistyczną lewicą”, i prawica, i lewica są całkowicie kontrolowanymi systemami.
.
Tylko odrzucając wewnętrzną nienawiść i brak zaufania, które tak naprawdę są sztucznymi instrumentami w rękach globalnej elity, można stworzyć wspólny front, wedle nowego ładu: naród przeciwko globalnej elicie. Ludzie naprawdę pragnący i tradycyjnych wartości, i sprawiedliwości społecznej. Alians pragmatyków przeciwko globalnej dyktaturze zboczeńców i kapitału finansowego (100 rodzin, które dysponują 90% światowego bogactwa),
.
Alians postmodernistów z globalnym kapitałem to jest wróg wszystkich narodów i kultur. Ten alians będzie próbował przeciwstawić i lewicę prawicy (i odwrotnie), dlatego trzeba orientować się na przykład Włoch. Salvini i Di Maio to nazwiska przyszłości. Wiele może się zmienić, alians osłabnie, jacyś politycy odejdą w cień, może upadnie rząd, ale to nieważne, we Włoszech zaszło coś, czego już nie można odwrócić. To początek nowej epoki, w której narody wstępują w finalną fazę eschatologicznej wojny z globalną elitą. W takiej sytuacji myśleć i działać wedle starych klisz sporu prawicy z lewicą to przestępstwo przeciwko narodom. W takim ujęciu tradycyjni „antykomuniści” i „antyfaszyści” tak naprawdę są przewodnikami liberalnej strategii.
.
Jeszcze raz przypomnijmy sobie słowa Bernarda Shaw: Prawicowa i lewicowa bywa tylko kapitalistyczna elita, która przy pomocy prawicowo-lewicowych elementów zarządza narodami. Naród nie jest ani prawicowy ani lewicowy. Przypatrujmy się włoskiemu doświadczeniu i wyciągajmy z niego właściwe wnioski.
.
.
Przetłumaczył: Ikulalibal

2 myśli w temacie “Aleksander Dugin: Czego boi się światowa elita”

  1. Oczywiście to prawo, gdy Aleksander Dugin wskazał, że kierunki polityki dla większości ludzi straciły swoje pierwotne znaczenie. Ale jego wizerunek jest zbyt łatwe, to zn. nienaukowe. Jak można zrozumieć porządku społecznego, jeśli nie są wiadomo ich powiązań społecznościowych. Ten obraz ma nie konturów.

    I ten mądry człowiek nie zajmuje pozycji klasowej. On wszystko zaśmieca. – Jak wiemy, tylko klasa robotnicza może być klasą rewolucyjną, ponieważ wiąże się bezpośrednio z materiałną produkcją. Ale bez przewodników (Awangarda) ona nie może wyzwolić od wyzysku, nie może być wolny od ucisku przez burżuazji…

    Polubienie

  2. „I ten mądry człowiek [A. Dugin] nie zajmuje pozycji klasowej. On wszystko zaśmieca. – Jak wiemy, tylko klasa robotnicza może być klasą rewolucyjną”. –

    — Czy musi zajmować pozycję klasową? – Proszę wziąć pod uwagę, że klasa robotnicza w dawnym znaczeniu zmniejszyła się znacznie przez ponad sto lat. I myślenie tej klasy jest niejednolite. Wśród robotników są zarówno sympatycy tzw. lewicy i tzw. prawicy, więc trudno mi sobie dziś wyobrazić ich czołową rolę w rewolucyjnych przemianach.

    Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s